Filtracja u klienta

Filtrację wykonujemy przy użyciu maszyny filtrującej wyposażonej w specjalne filtry pochłaniające wodę i zanieczyszczenia stałe powyżej 1 mikrona. Unika się w ten sposób awarii spowodowanych obecością ciał stałych w oleju.

Pomiary zanieczyszczeń wykonujemy komputerem firmy Internormen Filter i Parker z natychmiastowym odczytem klasy czystości oleju według ISO 4406, NAS 1638. Każdy pomiar drukujemy na życzenie klienta. Badania wykonujemy na dowolnej maszynie i wystawiamy certyfikat klasy czystości badanego oleju.