Instalacje energetyczne

Rozszerzyliśmy usługi wykonywania instalacji o rurociągi energetyczne. Uczestniczyliśmy jako podwykonawca intalacji do produkcji olejów mineralnych i syntetycznych. Dostaliśmy do wykonania całą pompownię główno zasilającą dla firmy Statoil Polska. Współpracowaliśmy i tworzyliśmy nowoczesne instalacje dla obiektów komunalnych takich jak oczyszczalnie ścieków dla Warszawy, Krakowa czy Ostrowca Świętokrzyskiego.