Sprzedaż olejów hydraulicznych

Poniżej przedstawiamy tabele dla osób, które chcą dobrać optymalny rodzaj oleju hydraulicznego do instniejących bądź nowych układów hydraulicznych pracujących w różnych warunkach atmosferycznych przy różnych ciśnieniach roboczych.

Firmy które oleje są dostępne w naszej sprzedaży:

Rodzaj Oleju Charakterystyka Zastosowanie Zawartość dodatków %
HH bez dodatków uszlachetniaczy do słabo obciążonych układów 0%
HL z inhibitorami utleniania i korozji do umiarkowanie obciążonych układów ok. 0,6%
HR z inhibitorami utleniania i korozji oraz modyfikatora lepkości do umiarkowanie obciążonych układów pracujących w zmiennych temperaturach otoczenia ok. 8%
HLP / HM z inhibitorami utleniania i dodatkami przeciwzużywciowymi do układów pracujących przy wysokim ciśnieniu ok. 1,2%
HVLP / HV z inhibitorami utleniania i korozji, z dodatkami przeciwzużyciowymi oraz modyfikatorami lepkości do układów pracujących przy wysokim ciśnieniu i zmiennych warunkach otoczenia ok. 8%
HLPD z inhibitorami utleniania i dodatkami przeciwzużyciowymi + dodatki detergentów i dyspergentów oleje hydrauliczne stosuje się w wysoko obciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego przy zagrożeniu kontaktu z wilgocią. Oleje zawierają
odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwkokorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, anypiennym